క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ కూలింగ్ టవర్

 • క్లోజ్డ్ లూప్ కూలింగ్ టవర్ - కౌంటర్ ఫ్లో

  క్లోజ్డ్ లూప్ కూలింగ్ టవర్ - కౌంటర్ ఫ్లో

  క్లోజ్డ్ లూప్ కూలింగ్ టవర్

  దాని అధునాతన మరియు అత్యంత సమర్థవంతమైన క్లోజ్డ్ లూప్ కూలింగ్ సిస్టమ్‌తో 30% కంటే ఎక్కువ నీరు మరియు నిర్వహణ ఖర్చును ఆదా చేయండి.ఇది సంప్రదాయ ఇంటర్మీడియట్ హీట్ ఎక్స్ఛేంజర్, సెకండరీ పంప్, పైపింగ్ & ఓపెన్ టైప్ కూలింగ్ టవర్‌లను ఒకే యూనిట్‌గా భర్తీ చేస్తుంది.ఇది సిస్టమ్‌ను శుభ్రంగా మరియు నిర్వహణ లేకుండా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.

 • క్లోజ్డ్ లూప్ కూలింగ్ టవర్ - క్రాస్ ఫ్లో

  క్లోజ్డ్ లూప్ కూలింగ్ టవర్ - క్రాస్ ఫ్లో

  క్లోజ్డ్ లూప్ కూలింగ్ టవర్

  దాని అధునాతన మరియు అత్యంత సమర్థవంతమైన క్లోజ్డ్ లూప్ కూలింగ్ సిస్టమ్‌తో 30% కంటే ఎక్కువ నీరు మరియు నిర్వహణ ఖర్చును ఆదా చేయండి.ఇది సంప్రదాయ ఇంటర్మీడియట్ హీట్ ఎక్స్ఛేంజర్, సెకండరీ పంప్, పైపింగ్ & ఓపెన్ టైప్ కూలింగ్ టవర్‌లను ఒకే యూనిట్‌గా భర్తీ చేస్తుంది.ఇది సిస్టమ్‌ను శుభ్రంగా మరియు నిర్వహణ లేకుండా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.